06082022

Godzina jest trzecia w nocy..

..cyklicznie budzę się conoc i nie mam innej myśli jak My..

Staje przy oknie w białej koszuli a czarny ogród nie mówi mi nic

Czasem z oddali słychać gdzieś pociąg lecz on jedzie tylko gdzieś w dal

Układ planet co przed chwilą nam sprzyjał dziś zdaje się drwić mówiąc teraz to radź sobie sam

Zmieniam plaster na ranie lecz nic to nie daje gdyż to co się stało pamiętam bardziej niż ból